Porozmawiajmy! Jesteśmy gotowi na Twój projekt!

Kontakt

Blog

Blog

Problemy z siecią wi-fi.

 

Na przestrzeni ostatnich lat, obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania Klientów obszarem sieci Wi-Fi. Wynika to z kilku elementów, z których wskazać można:

 1. Rosnąca liczba użytkowników sieci wi-fi, a tym samym większa liczba urządzeń łączących się z siecią wi-fi.
 2. Zmiana modelu pracy, w którym pracownicy są podłączeni do sieci wi-fi w zasadzie bez przerwy, na służbowym laptopie, tablecie, w między czasie korzystając jednocześnie z social mediów i poczty elektronicznej zarówno na telefonie służbowym, jak i prywatnym.
 3. Wzrastająca mobilność pracowników, przemieszczających się wielokrotnie podczas dnia pracy, pomiędzy biurkami, stanowiskami, salkami konferencyjnymi, open space’ami.

Wszystko to powoduje wzrost znaczenia sprawnie i efektywnie działającej sieci bezprzewodowej. W naszych projektach widzimy dodatkowe wyzwania z jakimi mierzą się nasi Klienci, zwłaszcza w takich przestrzeniach jak magazyny, przestrzenie wysokiego składowania, centra logistyczne, hale produkcyjne. W tak wymagających warunkach, utrata dostępu do sieci powoduje konkretne koszty. Brak dostępu do sieci wi-fi przez pracownika, kolektor, skaner czy drukarkę etykiet, spowodowana utratą zasięgu, zaburza ciągłość działania biznesu. W efekcie operacje biznesowe ulegają opóźnieniu a procesy są zakłócone.
Niestety potrzeby biznesowe często nie idą w parze z możliwościami infrastruktury sieciowej. Dowodem na to jest stale rosnąca liczba zapytań dotyczących nie tylko modernizacji infrastruktury sieciowej, ale także jej naprawy. Sieć bezprzewodowa jest specyficzna, można powiedzieć, że poprawne działanie sieci wi-fi przysparza trudności. Najczęściej zaczyna się od magicznych, jakże symptomatycznych słów „sieć nam nie działa”.

Są dwie sytuacje, w których przekonujemy Klientów do konieczności podjęcia działań w zakresie poprawy infrastruktury bezprzewodowej:

 1. Modernizacja sieci wi-fi w wyniku zakłóceń zgłaszanych przez użytkowników, na już istniejącym obiekcie (biuro, magazyn, hala).
 2. Uruchomienie nowej lokalizacji (biuro, magazyn, hala), tym samym budowa infrastruktury sieciowej od podstaw.

 

Z punktu widzenia tego artykułu i postawionego problemu (jak identyfikować i rozwiązać problemy z siecią wi-fi?), obie sytuacje różnią się niewiele, jeśli chodzi o ścieżkę postępowania.
Dlaczego?
Ponieważ to co rekomendujemy naszym Klientom i co sprawdza się w praktyce, to wykonanie pomiarów i zaprojektowanie sieci (design), od podstaw. Od początku stosując najlepsze branżowe praktyki. Lege artis, zgodnie ze sztuką.

 

Jak to zrobić? Co to znaczy „najlepsze branżowe praktyki”?

Zanim odpowiem na to pytanie, pozwolę sobie wspomnieć, czego nie robić. Zdecydowanie odradzamy lokalizowanie punktów dostępowych „na czuja”, czyli według starej zasady: „tu będzie dobrze”.
Kolejna praktyka, z którą warto się pożegnać, to pozostawienie doboru urządzeń oraz ich lokalizacji firmom budowalnym, generalnym wykonawcom, kierownikom budowy.
Bardzo często wzywani jesteśmy do poprawy funkcjonowania sieci wi-fi, która zrealizowana została bez niezbędnego projektu i pomiaru propagacji sygnału wi-fi, na który wpływ ma wiele wydawałoby się szczegółów.
Mniej drastyczną przyczyną problemów z siecią, jest sytuacja, w której to inżynierzy sieciowi i dział IT dobierają rozwiązania i wskazują rozmieszczenie access point’ów. Często robią to bez pogłębionej wiedzy o charakterystyce działania sieci bezprzewodowej, działając w pośpiechu, nie posiadając też wymaganego oprogramowania.
Bez względu na przyczynę – wspólnym mianownikiem, są problemy z siecią bezprzewodową.

Jak zatem sobie z tym poradzić, zgodnie ze sztuką?

 

Zaprojektuj swoją sieć wi-fi.

 

Zawsze należy wykonać pomiary. Na ich podstawie możemy wykonać projekt sieci bezprzewodowej.
Jeżeli problem dotyczy istniejącej infrastruktury wi-fi, wykonać należy badanie site survey, pomiary z wykorzystaniem technologii Ekahau AI Pro, które mamy w swojej ofercie. Oczywiście konieczne jest aby badanie wykonał inżynier, który zna się na specyfice działania sieci wi-fi, jest doświadczonym oraz certyfikowanym ekspertem i praktykiem.
W istniejącym lokalu, wykonujemy wizję lokalną. Na podstawie badań wykonujemy szczegółowy raport, z rysunkami, rzutami i opisem. Raport wskazuje możliwe interferencje, „szare” plamy, czyli miejsca gdzie brakuje pokrycia zasięgiem, a także wiele innych parametrów, jak choćby wykorzystywane kanały. Powstają rekomendacje, które stanowią kompleksową informację dla Klientów, jakie błędy zostały zidentyfikowane oraz zalecenia do wdrożenia, w celu poprawy działania sieci bezprzewodowej.
Na etapie planowania budowy nowego budynku, projekt wykonuje się bez wizji lokalnej, bazując na rzutach i planach budowlanych, które implementuje się do Ekahau. W taki sposób, inżynier przygotowuje kompleksowy projekt sieci, wskazując nie tylko konkretne urządzenia, punkty dostępowe i anteny ale przede wszystkim określa ich ilość oraz lokalizację. Często specyfika obszaru, który ma być objęty zasięgiem sygnału wi-fi wymusza stosowanie anten zarówno dookólnych jak i kierunkowych. Rozmieszczenie i rodzaj AP i anten to kluczowa informacja – to projektant sieci definiuje miejsca usadowienia access point’ów. Na tej podstawie wykonawca prowadzi trasy kablowe. Odwrócenie tej kolejności, o czym pisałem wcześniej, jest jednym z częstych błędów projektowych, nawet w dużych inwestycjach.
Rekomendujemy także wykonanie usługi post site survey. Sprowadza się ona do ponownego wykonania pomiarów i badań w czasie wizyty lokalnej, w celu weryfikacji poprawności założeń, przyjrzenia się efektom wdrożenia, ewentualnie naniesieniu korekt. Cel jest jeden – działające środowisko, zapewniające ciągłość działania biznesu.

 

Podsumowując:

 

 1. Sieć bezprzewodowa jest specyficzna, dlatego zawsze należy zacząć pracę od przygotowanego przez specjalistę, dedykowanego projektu.
 2. Nie wystarczy wiedzieć ilu użytkowników i ile urządzeń dana sieć ma obsługiwać. Równie ważne są:
  1. rodzaju środowiska (biuro, magazyn, otwarta przestrzeń, konstrukcja obiektu itp.),
  2. liczba i rodzaj wykorzystywanych urządzeń końcowych,
  3. rodzaj aplikacji, które ma obsłużyć sieć wi-fi,
  4. możliwości montażu punktów dostępowych,
  5. panujące warunki (skrajne temperatury, wysokie zapylenie/wilgotność).
 3. Współpracuj ze specjalistami, praktykami projektującymi i wdrażającymi środowiska sieciowe od podstaw, z odpowiednimi certyfikatami.
 4. Nie pomijaj kolejnych kroków projektowych. Pamiętaj, że koszt badań i wykonania projektu jest pomijalny:
  1. w porównaniu z kosztami, jakie powstaną gdy sieć wi-fi działa niewłaściwie,
  2. w porównaniu z kosztami inwestycji, tak dużych jak nowy biurowiec, czy nowa hala magazynowa.
 5. Poprawnie zaprojektowana i wdrożona sieć wi-fi to także łatwiejsze zarządzanie środowiskiem, krótsze czasy reakcji i szybszy troubleshooting w razie awarii.
 6. Poprawnie zaprojektowana i wdrożona sieć wi-fi, to uwolnienie zasobów działu IT od żmudnych reakcji na zgłoszenia użytkowników, do bardziej zaawansowanych zadań związanych z bezpieczeństwem i rozwojem biznesu.

Robiąc to dobrze, przekonasz się, że #nomorebadwifi stanie się rzeczywistością. Pamiętaj, że poprawnie działająca sieć wi-fi, to dzisiaj warunek rozwoju i ciągłości działania biznesu.

Potrzebujesz wsparcia, masz pytania?

Napisz do nas.

Kontakt
Doradca do spraw infrastruktury sieciowej

Bartłomiej Dudka

Network & Security Business Unit Manager

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Dowiedz się więcej.