Porozmawiajmy! Jesteśmy gotowi na Twój projekt!

Kontakt

Blog

Blog

Złożoność dzisiejszych sieci ogranicza możliwości szybkiego wdrażania nowych usług i aplikacji w przedsiębiorstwach. Jak wynika z różnych badań, większość organizacji skarży się, że ich sieci nie ułatwiają im rozbudowy środowiska IT, a wprowadzane w nich zmiany obniżają bezpieczeństwo i odporność na błędy.

 

Jedno z takich badań przeprowadziła firma Extreme Networks – 90% pytanych firm stwierdziło, że stopień złożoności posiadanej sieci znacznie wydłuża czas potrzebny na wdrożenie nowych aplikacji. Ankietowane organizacje czekają średnio 27 dni na okno serwisowe, kiedy można wprowadzić niezbędne zmiany w sieci. Co więcej, 80% firm przyznaje, że boryka się z przestojami spowodowanymi błędami konfiguracyjnymi w sieci.

Na skomplikowanie obsługi i zarządzania w większości sieci przedsiębiorstw wpływa sposób ich budowy – węzeł po węźle, aplikacja po aplikacji, kolejna warstwa protokołu dodawana nad warstwą położoną niżej. Choć zabiera to dużo czasu i wymaga wiele wysiłku, to powstała infrastruktura sieciowa nie staje się przez to odporna na awarie, bezpieczna i zdolna do automatycznej naprawy.

Czy musimy być uwiązani do tego tradycyjnego schematu budowy sieci, który uniemożliwia szybkie odpowiadanie na rosnące potrzeby związane z postępującą cyfryzacją przedsiębiorstw, nie ułatwia dodawania nowych urządzeń, usług i aplikacji, nie przeciwdziała rosnącemu zagrożeniu cyberatakami?

Radykalną zmianę przynosi podejście oparte na technologii Fabric Connect, zastosowanej w rozwiązaniu sieciowym Extreme Automated Campus. Niezależnie od tego, czy organizacja odpowiada za edukację przyszłych pokoleń, dostarcza spersonalizowane usługi klientom, zajmuje się handlem detalicznym, zapewnia energię tysiącom mieszkań czy zajmuje się ochroną zdrowia – w każdym przypadku dzięki rozwiązaniu Extreme Networks jej sieć staje się łatwiejsza w zarządzaniu i bardziej niezawodna.

 

Jeden protokół zamiast wielu

Fabric Connect umożliwia organizacjom natychmiastową lub stopniową migrację z środowiska, w którym używa się wielu skomplikowanych, przestarzałych i podatnych na błędy protokołów sieciowych (takich jakich STP, OSPF, RIP, BGP czy PIM) do jednej technologii, zapewniającej bez porównania wyższy poziom niezawodności. Dzięki jednemu protokołowi tworzenie sieci staje się proste, bezpieczne i inteligentne. Zunifikowana sieć obejmuje część przewodową i bezprzewodową, spójne polityki, analitykę, a także zarządzanie – przy użyciu narzędzia Extreme Management Center. Rozwiązanie Extreme Automated Campus zapewnia bezpieczeństwo poprzez segmentację sieci, realizowaną na poziomie niedostępnym dla konkurencji. Połączenie polityk, analityki i danych lokalizacyjnych na jednej platformie daje pełny wgląd w sieć, użytkowników, urządzenia oraz aplikacje i wszystko widoczne jest we właściwym kontekście.

 

Extreme Automated Campus to:

 

 

Zautomatyzowane wdrażanie i obsługa sieci

Automatyzacja w trybie end-to-end, jaką oferuje Extreme Automated Campus, ogromnie upraszcza instalację i obsługę sieci oraz wdrażanie nowych usług. Podejście zero-touch w szkielecie oraz maksymalnie uproszczony provisioning punktów końcowych sprawiają, że administratorzy zamiast ciągłego monitorowania kondycji sieci mogą skupić się na innych, ważniejszych w danym momencie zadaniach.

 

Pełne rozwiązanie Extreme Automated Campus obejmuje następujące komponenty:

 

 

Ścisła integracja komponentów tworzących Extreme Automated Campus oraz wykorzystany w rozwiązaniu spójny, wydajny schemat polityk sieciowych sprawiają, że użytkownicy bezprzewodowi i przewodowi mogą łączyć się z siecią z dowolnego miejsca. Otrzymają wtedy przypisaną im rolę i dostęp w ramach zdefiniowanego wcześniej segmentu sieci. Tak realizowana segmentacja sieci ma szczególne znaczenie w zapewnianiu bezpieczeństwa i spełnianiu wymogów zgodności z regulacjami.

 

Extreme Management Center

Zainteresował Ciebie ten artykuł, masz pytania?
Napisz do nas.

Kontakt
Inżynier Sieciowy Security i Sieci

Paweł Zwierzyński

Inżynier Sieciowy w Vernity

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Dowiedz się więcej.